Number of the records: 1  

Právo a rodina

  1. Právo
    Právo a rodina / šéfredaktorka Věra Peroutková. -- č. 1-12 (2015) Roč. 17. -- Praha : Linde, 2015. -- ISSN : 1212866X.
    děti. manželství. mládež. dědické právo. rodinné právo. rodina
    347.6
Number of the records: 1