Number of the records: 1  

(R)evoluce v odškodňování duševních útrap?

  1. Hánělová, Kristýna
    (R)evoluce v odškodňování duševních útrap? / Kristýna Hánělová.
    nemajetková újma. soudní případy. psychická traumata. náhrada škody. Česko. články
    159.974. 347.426.6. 347.513. 341.384. 343.296. 347.9. 343.1. 347.426.4. (437.3). (437.1/.3). (046)
Number of the records: 1