Number of the records: 1  

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách

  1. Pumpr, Pavel, 1978-
    Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách : na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století / Pavel Pumpr. -- Vydání 1. -- Brno : Matice moravská, 2010. -- 421 stran, 16 stran nečíslovaných barevných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile. -- (Knižnice Matice moravské ; svazek 31). -- ISBN : 978-80-86488-73-8 (brožováno).
    17.-18. století. katolické církve. církevní dějiny. církevní správa. stát a církev. farnosti. katolické kostely. katoličtí kněží. církevní majetek. odměňování. patronace. Třeboň (Česko : oblast). monografie
    271.4/273.2. 27-9. 27-7. 2-67. 27-774. 726.54:272. 272-726.3. 27-747:347.21. 331.2. 2-463-021.482. 2-6. (437.319). (048.8)