Number of the records: 1  

Adnotatio iurisprudentiae

  1. Adnotatio
    Adnotatio iurisprudentiae : časopis jurisprudence kanonického práva. -- Brno : Akademie kanonického práva, 2006-. -- svazků. -- Popsáno podle: č. 37 (1-2/2014). -- ISSN : 2336-4629.
    kanonické právo. církevní právo. odborné časopisy
    27-74. (051)-027.561
Number of the records: 1