Number of the records: 1  

Apoštolský nuncius v Praze

  1. Apoštolský nuncius v Praze : významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950 / Marek Šmíd. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. -- 543 stran : ilustrace, portréty. -- ISBN : 978-80-7325-362-2 (vázáno) : Kč 398,00.
    20. století. nunciové. církevní hodnostáři. diplomacie. stát a církev. církevní život. křesťanství a společnost. křesťanství a politika. historické prameny. Česko. Vatikán. monografie
    272-732.2-725.4. 27-726.1/.2. 327. 322. 2-67. 27-4. 27-662:3. 322:27-67. 930.2. 341.76. (437.3). (456.31). (048.8)

Number of the records: 1