Number of the records: 1  

Caterina da Siena e le sue guide spirituali

  1. Čadková, Kateřina
    Caterina da Siena e le sue guide spirituali : storia di una santità / Kateřina Čadková ; traduzione Barbara Zane. -- Praha : Historický ústav ; Università di Pardubice ; Roma : Instituto Storico Ceco di Roma, 2014. -- 302 stran. -- (Biblioteca dell'Istituto Storico Ceco di Roma ; Tomo 3). -- Přeloženo z češtiny?. -- ISBN : 978-80-7286-231-3 (Historický ústav AV ČR : vázáno).
    Zane, Barbara, 1953-
    Kateřina Sienská, svatá, 1347-1380. 14. století. křesťanské světice. křesťanské mystičky. terciářky. svatost. hagiografie. kult svatých. Itálie. monografie. biografie
    27-36-055.2. 27-587-055.2. 27-788-056-055.2. 929. 2-584.5. 27-584.5. 27-36. 27-36-5. (450). (048.8)

Number of the records: 1