Number of the records: 1  

America in Foreign Media

  1. America in Foreign Media (kolokvium) (2013 : Olomouc, Česko)
    America in Foreign Media : proceedings of the 19th international colloquium of American Studies : September 6-8, 2013, Palacký University Olomouc, Czech Republic / edited by Michal Peprník and Matthew Sweney. -- First edition. -- Olomouc : Palacký University Olomouc, 2014. -- 228 stran. -- ISBN : 978-80-244-4362-1 (brožováno).
    Peprník, Michal, 1960-. Sweney, Matthew, 1964-. Univerzita Palackého
    19.-21. století. mediální obraz. zahraniční periodika. zahraniční literatura. film. kultura a společnost. Spojené státy americké. kolektivní monografie
    316.776.3. [050+070.48]-027.63. 821-027.63. 791. 316.72/.75. 316.73. 316.72. (73). (048.8:082)

Number of the records: 1