Number of the records: 1  

Aktual'nì pytannja perekladu: mìžmovnyj ì mìžkul'turnyj vymìr

  1. Aktual'nì
    Aktual'nì pytannja perekladu: mìžmovnyj ì mìžkul'turnyj vymìr : kolektyvna monohrafìja = Aktuální otázky překladu: mezijazykový a mezikulturní výměr : kolektivní monografie / Alla Archanhel'ska. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. -- 217 stran. -- (Monografie). -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. -- ISBN : 978-80-244-4392-8 (brožováno).
    Arkhanhelska, Alla, 1962-. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
    teorie překladu. ukrajinština. čeština. kolektivní monografie
    81'25. 811.161.2. 811.162.3. (048.8:082)

Number of the records: 1