Number of the records: 1  

... ročník matematické olympiády na středních školách

  1. Matematická olympiáda
    ... ročník matematické olympiády na středních školách : zpráva o řešení úloh ze soutěže konané ve školním roce ... ; Mezinárodní matematická olympiáda. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988-. -- Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1997-. -- V Olomouci : Univerzita Palackého, 2010-. -- Součástí názvů je označení pořadí akcí, součástí podnázvu je označení školního roku. -- Číslování zřejmě průběžně navazuje na dříve vydávanou ročenku. -- Nakladatelé se mění. -- Jednotlivé sv. mají ISBN.
    Univerzita Palackého. Mezinárodní matematická olympiáda. Mezinárodní olympiáda v informatice
    1981-2020. střední školy. matematika. Česko. informační publikace. sbírky úloh
    51:371.384. 373.5/.6+377.1/.3. 51. (437.3). (036). (076.1/.3)
Number of the records: 1