Number of the records: 1  

Analýza využitelnosti datových sad o průmyslu z pohledu směrnice INSPIRE\nl

 1. Hedrich, Tomáš
  Analýza využitelnosti datových sad o průmyslu z pohledu směrnice INSPIRE
  l{} [rukopis] / Tomáš Hedrich. -- 2014. -- 57s. : il., schémata, tab. + DVD-R. -- Ved. práce Jaroslav Burian. -- Oponent Alena Vondráková. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem datového modelu tématu Výrobní a průmyslová zařízení podle směrnice INSPIRE. Jeho následným naplněním daty a analyzováním využitelnosti dat o průmyslu v oblasti územního plánování.. -- Abstract: The diploma thesis deals with the design of the data model topic Production and industrial facilities from the INSPIRE Diresctive perspective. After that thesis deals with thefilling the industrial data to the model and analyzing usability of the data in the field of spatial planning.
  Burian, Jaroslav. Vondráková, Alena, 1985-. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky
  INSPIRE. průmysl. diplomová. práce. geoinformatika. INSPIRE. industry. diploma. thesis. geoinformatics. diplomové práce
  (043)378.2