Number of the records: 1  

Analýza druhého důchodového pilíře v České republice

  1. Hýžová, Lenka
    Analýza druhého důchodového pilíře v České republice [rukopis] / Lenka Hýžová. -- 2014. -- 83 s. (125 459) : schémata, tab. -- Ved. práce Richard Pospíšil. -- Oponent Jiří Řezník. -- Abstract: Cílem této práce je analýza II. pilíře důchodového systému. Práce se zabývá důvody vzniku reformy, která zapříčinila vznik II. pilíře, analýzou současného konceptu a také fungováním II. pilíře v jiných evropských zemích. Praktická část ukazuje možné výše důchodu plynoucího z II. pilíře při různé mzdě a různém zhodnocení. Součástí praktické části je i dotazníkové šetření, které se zaměřuje na otázky informovanosti obyvatel, ale také na důvody neúčasti ve II. pilíři. V závěru práce je prezentován vlastní názor na nově vzniklý pilíř.. -- Abstract: The aim of this thesis is to analyze the second pillar of the pension system. The thesis includes main reasons of reforming of pension system, analyses the current pension system and shows how successful the second pillar was in other European countries. In the practical part I demonstrate how could be the income from the second pillar for various wages and various interest rates.It includes also a questionnaire. The questionnaire focus on questions about awareness of the second pillar and shows what are the main reasons of nonparticipation. At the end of the thesis I present my opinion about the second pillar.
    Pospíšil, Richard, 1969-. Řezník, Jiří. Univerzita Palackého. Katedra aplikované ekonomie
    důchody. penze. II. pilíř. důchodová reforma. penzijní spoření. důchodový systém. veřejný sektor. pensions. the second pillar. the pension reform. savings for retirement. pension system. public sector. retirement. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1