Number of the records: 1  

Analýza působení nevládních neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny

  1. Benešová, Gabriela
    Analýza působení nevládních neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny [rukopis] / Gabriela Benešová. -- 2014. -- 120 s. : grafy, tab. + 1 CD. -- Ved. práce Petra Krylová. -- Oponent Jakub Ambros. -- Abstract: Tato diplomová práce se zabývá nevládními neziskovými organizacemi aktivními na poli rozvojové spolupráce v zemích Visegrádské skupiny. Práce prostřednictvím výzkumu zodpovídá otázky, jakým způsobem financují nevládní neziskové organizace své projekty v rozvojových zemích, do kterých států a oblastí směřují svou pomoc a v jakých sektorech realizují rozvojové projekty. Práce je rozdělena celkem do devíti kapitol. První kapitoly definují základní pojmy a definice spojené s rozvojovou spoluprací a neziskovým sektorem a poskytují stručný kontext poskytování rozvojové pomoci ve členských státech Visegrádské skupiny. Následující kapitoly se věnují jednotlivým členským státům, jejich oficiální rozvojové spolupráci a neziskovým organizacím včetně těch působících na poli rozvojové spolupráce. Následují kapitoly komparační, které porovnávají oficiální rozvojovou spolupráci visegrádských států a práci neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce.. -- Abstract: This diploma thesis is focused on non-profit non-governmental organizations active in the field of development assistance in the Visegrad countries. The thesis discuss the results of a survey which is focused on funding sources of development cooperation projects in developing countries, territorial allocation of these projects and sectors in which projects are implemented. The work is divided into nine chapters. First chapters provides a broader overview of development assistance and defines some basic terms related to non-profit non-governmental sector in context of Visegrad countries. The following chapters deal with each individual member states in the field of their official development cooperation and non-profit organizations, including those operating in the field of development cooperation. The thesis concludes by comparing official development assistance of the Visegrad countries and the work of non-profit non-governmental organizations involved in development cooperation.
    Krylová, Petra, 1982-. Ambros, Jakub. Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií
    rozvojová spolupráce. nevládní neziskové organizace. Visegrádská skupina. development assistance. non-profit non-governmental organizations. Visegrad group. diplomové práce
    (043)378.2