Number of the records: 1  

Asistovaná reprodukce

  1. Řežábek, Karel, 1955-
    Asistovaná reprodukce / Karel Řežábek. -- 2., aktualiz. a dopl. vyd. -- Praha : Maxdorf, c2014. -- 137 s. : il., 1 portrét. -- (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 68) (Jessenius). -- Část. tištěno napříč. -- ISBN : 978-80-7345-396-1 (brož.).
    rozmnožování. reprodukce nepohlavní. farmakoterapie. neplodnost. farmakoterapie. asistovaná reprodukce. příručky
    612.663. 616-08:615.2/.3. 618.177-089.888.11. (035)

Number of the records: 1