Number of the records: 1  

CBT for chronic illness and palliative care

  1. CBT
    CBT for chronic illness and palliative care : a workbook and toolkit / Nigel Sage ... [et al.]. -- aut. -- Chichester : John Wiley and Sons, 2008. -- xvi, 370 s. : il. -- ISBN : 978-0-470-51707-9 (brož.).
    Sage, Nigel
    chronické nemoci. kognitivní terapie. paliativní péče. kolektivní monografie
    616-036.1. 615.851:165.194. 616-093.75. (048.8:082)

Number of the records: 1