Number of the records: 1  

Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži

  1. Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži / Zdeněk Nový.
    mezinárodní arbitráž. imunita státu. zahraniční investice. evropské právo. Česko. články
    (437.3). (437.1/.3). (046). 341.171(4). 339.727.22. 341.211:341.6. 341.63
Number of the records: 1