Number of the records: 1  

--ať je stůl k pohoštění prostřený

  1. --ať je stůl k pohoštění prostřený : úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze / Miloslav Petrusek. -- Vyd. 1. -- V Praze : Karolinum, 2008. -- 238 s. -- Rozložená tit. s. -- ISBN : 978-80-246-1448-9 (váz.).
    Univerzita Karlova
    Univerzita Karlova. 1348-2008. 1989-. univerzity. informační společnost. Praha (Česko). jubilejní publikace. eseje. úvahy
    378.4. 316.42:004. (437.3). (437.311). (082.2). (0:82-4)

Number of the records: 1