Number of the records: 1  

Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace

  1. Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace / Barbora Vlachová.
    společnosti s ručením omezeným. exekuce. občanský zákoník. Česko. články
    347.952. 347(094.4). 347.724. 658.114.4. (437.3). (437.1/.3). (046)
Number of the records: 1