Number of the records: 1  

The adult attachment projective picture system

  1. George, Carol
    The adult attachment projective picture system : attachment theory and assessment in adults / Carol George, Malcolm L. West. -- New York : Guilford Press, 2012. -- xv, 304 s. -- ISBN : 978-1-4625-0425-1 (váz.).
    West, Malcolm L
    dospělost. emoční poruchy v dětství a dospívání. lidské chování. vývojová psychologie. psychologické aspekty. behaviorální hodnocení. monografie
    (048.8). 616.89-008.44-053.2. 159.95. 159.922. 159.9. 159.9.072.5:316.62. 159.922.62. 316.346.32-053.8

Number of the records: 1