Number of the records: 1  

Cantica

  1. Cantica
    Cantica [hudebnina] : výber z repertoáru chrámových zborov / [editor] Dušan Bill. -- 1. vyd. -- Bratislava : Hudobné centrum, 2002. -- partitury (199 s.). -- Contents: Adventné a Vianočné obdobie -- Pôstné obdobie -- Veĺkonočné obdobie -- Obdobie cez rok -- Mariánske spevy. -- Contains also: Der Morgenstern / J. S. Bach -- Adeste fideles -- Ach, smutku můj ; Kristus, jenž byl dán na smrt / P. Eben -- Ecce, quomodo moritur / J. Gallus-Handl -- Vere languores nostros ; Ecce panis angelorum ; Ave Regina coelorum / A. Lotti -- Ave verum corpus / W. A. Mozart -- O, vos omnes ; O crux, ave ; Vide Domine ; Veni creator / G. P. da Palestrina -- Angelis suis ; Ave Maria ; Ó, Mária bolestivá / M. Schneider-Trnavský -- Miserere / A. Zimmermann -- Haec dies ; Jubilate Deo / O. di Lasso -- Canticorum iubilo / G. F. Händel -- Ave Maria / J. Arcadelt -- Ave Maria / Z. Kodály -- Ave Maria / F. Liszt -- Magnificat / A. Pärt. -- ISBN : 80-88884-38-1 (brož.).
    Bill, Dušan
    vánoční hudba. duchovní hudba (smíšený sbor). velikonoční hudba (smíšený sbor). mariánské zpěvy. partitury
    783.28. 783.9
Number of the records: 1