Number of the records: 1  

Study speaking

  1. Anderson, Kenneth, 1919-
    Study speaking [zvukový záznam] : a course in spoken English for academic purposes / Kenneth Anderson, Joan Maclean, Tony Lynch. -- 2nd ed. -- Cambridge : Cambridge University Press, c2004. -- 1 zvuková deska (CD) (39 min.). -- ISBN : 0-521-53719-3.
    Maclean, Joan, 1942-. Lynch, Tony, 1949-
    angličtina. odborný jazyk. mluvený projev. komunikační dovednosti. učebnice. kompaktní disky
    316.77:81'42. 81'42. 81'373.46. 811.111. (086.76). (075)
Number of the records: 1