Number of the records: 1  

Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni

  1. Aktuálne
    Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 25. septembera 2013 / Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák (eds.). -- Vyd. 1. -- Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. -- 329 s. -- Nad názvem: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta. -- ISBN : 978-80-8152-098-3 (brož.).
    Orosz, Ladislav, 1959-. Majerčák, Tomáš, 1973-. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta
    volby. volební právo. volební systémy. volební soudnictví. Slovensko. Česko. Polsko. Maďarsko. sborníky konferencí
    342.842. 342.8. 324. (439). (438). (437.3). (437.6). (062.534)