Number of the records: 1  

Graph-based clustering and data visualization algorithms

  1. Vathy-Fogarassy, Ágnes
    Graph-based clustering and data visualization algorithms / Ágnes Vathy-Fogarassy, János Abonyi. -- London : Springer, c2013. -- xiii, 110 s. : čb. il. -- (Springer briefs in computer science ISSN 2191-5768). -- ISBN : 978-1-4471-5157-9 (brož.).
    Abonyi, János, 1974-
    shluková analýza. dolování dat. zpracování dat. algoritmy (programování). monografie
    004.421. 004.62. 519.254. 004.659. 519.237.8. (048.8)

Number of the records: 1