Number of the records: 1  

Obsluha mzdy a platu

  1. Šubrt, Bořivoj, 1948-
    Obsluha mzdy a platu / Bořivoj Šubrt. -- 1. vyd. -- Olomouc : ANAG, c2014. -- 551 s. -- (Práce, mzdy, pojištění). -- Pod názvem: odměna za práci a její obsluha, zúčtování mzdy (platu), pracovní a odpracovaná doba, splatnost a výplata mzdy (platu) a dalších peněžitých plnění, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, kontroly státních orgánů a sankce, komplexní výklad s příklady a odpověďmi na otázky. -- ISBN : 978-80-7263-887-1 (brož.).
    mzdy. platy. průměrné mzdy. mzdové účetnictví. Česko. monografie
    331.215.54. 331.2. (437.3). (048.8)

Number of the records: 1