Number of the records: 1  

Alchymická mše

  1. Alchymická
    Alchymická mše : sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství / Ivo Purš a Jakub Hlaváček (edd.). -- Vyd. 1. -- [Praha] : Malvern 2008. -- 285 s. : il., faksim (některé barev.). -- (Aurélie). -- Část. přeloženo z francouzštiny a latiny. -- ISBN : 978-80-86702-37-7 (brož.).
    Purš, Ivo, 1964-. Hlaváček, Jakub, 1975-
    Melchior Cibinensis, -1531. Processus sub forma missae. Kniha Svaté Trojice. 15.-17. století. alchymie. křesťanské pojetí. alchymisté. křesťanství. ikonografie. náboženská symbolika. středověké rukopisy. latinské rukopisy. iluminované rukopisy. historické prameny. překlady do češtiny. studie. sborníky. prameny
    133.5:54. [133.5:54]-051. 27. 7.04. 2-526.6. 091"04/14". 091(=124). 091.31. 930.2. 811.162.3'25. (048.8). (093). (082)