Number of the records: 1  

Český lékopis 2009 - Doplněk 2013

  1. Český
    Český lékopis 2009 - Doplněk 2013 : (ČL 2009 - Dopl. 2013) / za správnost textu zodpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky. -- 1. vyd. -- Doplněk 2013 (2009). -- Praha : Grada Publishing, 2013. -- s. 8013-9173. -- Obsahuje v Evropské části lékopisu překlad textů 7. vydání European Pharmacopoeia Supplement 7.6 (04/2013), Supplement 7.4 (04/2012) a Supplement 7.7 (04/2013) a Supplement 7.8 (07/2013). Národní část lékopisu obsahuje česká specifika.
    FARMAKOPEA /lékopis/. LÉKOPISY. farmakologie. lékopisy. léčiva. příručky
    615.11. 615.015. 615.01/.09. 615.2/.45. (035)