Number of the records: 1  

Český jazyk a literatura

  1. Český
    Český jazyk a literatura / vedoucí redaktor Jaroslav Jelínek, Marie Čechová. -- 63, 1-5 (2012-2013). -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství,. -- ISSN : 00090786.
    časopisy. čeština. lingvistika. česká literatura
    81:1. 811.162.3. 821.162.3
Number of the records: 1