Number of the records: 1  

Basic geriatric nursing

  1. Wold, Gloria
    Basic geriatric nursing / Gloria Hoffmann Wold. -- 5th ed. -- St. Louis, Mo. : Elsevier, c2012. -- xiv, 397 s. : barev. il. -- Terminologický slovník. -- ISBN : 978-0-323-07399-8 (brož.).
    geriatrie. gerontologie. ošetřovatelství. učebnice vysokých škol
    616-053.9. 613.98. 616-083. (075.8)