Number of the records: 1  

Analýza stravovacích zvyklostí ve vztahu k hodnotě Body mass indexu u žáků 8. a 9. tříd základních škol v okrese Trutnov

  1. Dvořáková, Alena
    Analýza stravovacích zvyklostí ve vztahu k hodnotě Body mass indexu u žáků 8. a 9. tříd základních škol v okrese Trutnov [rukopis] / Alena Dvořáková. -- 2012. -- 100 stran : grafy, tab. -- Oponent Ludmila Miklánková. -- Ved. práce Iva Klimešová.
    Miklánková, Ludmila, 1957-. Klimešová, Iva. Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii
    výživa. stravovací zvyklosti dětí. pitný režim. školní stravování. udržování hmotnosti. Body mass index. nutrition. an eating habits of children. appropriate hydration and nutritional quality of soft drinks. quality of the school cafeteria meals. maintaining weight. body mass index. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1