Number of the records: 1  

Bezprostřední zásah

  1. Studecká, Zuzana
    Bezprostřední zásah [rukopis] / Zuzana Studecká. -- 2013. -- Ved. práce Dalimila Gadasová. -- Oponent Kateřina Frumarová. -- Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na bezprostřední zásah příslušníků bezpečnostních sborů, zejména pak na bezprostřední zásah policistů a strážníků obecní policie. V první kapitole uvádím vymezení pojmových předpokladů bezprostředního zásahu. V následující kapitole popisuju jednotlivá oprávnění strážníků a policistů, na která navazuje kapitola věnující se donucovacím prostředků, které jsou dány policistům. Ve čtvrte kapitole lze nalézt právní prostředky obrany proti bezprostředním zásahům. Poslední kapitola se týká vyhodnocení dotazníku a praktické znalosti veřejnosti o této oblasti správního práva.. -- Abstract: This bachelor paper focuses on the intermediate intervention by the security staff members, mainly on the intermediate intervention by police and municipal police. In the first chapter I give the explanation of the intermediate intervention terms. Next chapter describes the police and municipal police officers individual competencies, which is followed by the chapter devoting to the police officers coercive device. In the fourth chapter you can find the defence means against the intermediate intervention. The last chapter involves the questionnaires evaluation as well as the public practical knowledge of this part of administrativ.
    Gadasová, Dalimila. Frumarová, Kateřina, 1976-. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy
    Bezprostřední zásah. Oprávnění strážníků. Povinnosti policistů. Donucovací prostředky. Právní prostředky obrany. Policie ČR. Obecní policie. Bezpečnostní sbory. Intermediate intervention. Police officer individual competency. Police officer duties. Coercive device. Defence means. Police of the Czech Republic. Municipal police. Security staff. bakalářské práce
    (043)378.22

Number of the records: 1