Number of the records: 1  

Osobní identita a její praktická hodnota

  1. Bělohrad, Radim, 1977-
    Osobní identita a její praktická hodnota / Radim Bělohrad. -- Vyd. 1. -- Brno : Masarykova univerzita, 2011. -- 159 s. : il. -- (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; ISSN 1211-3034 ; č. 399). -- ISBN : 978-80-210-5531-5 (brož.).
    identita. teorie. filozofické pojetí. etické a morální aspekty. biologické aspekty. studie
    159.923.2. 101. 17. 57/59. (048.8)