Number of the records: 1  

Pohybové skladby "Aerobic Team Show" a jejich vývoj

  1. Kottnerová, Michaela
    Pohybové skladby "Aerobic Team Show" a jejich vývoj [rukopis] / Michaela Kottnerová. -- 2011. -- 99 s. (102383 znaků) : il., grafy, schémata, tab. + Příloha č. 7: DVD záznamy analyzovaných sestav ................ xxi. -- Ved. práce Liběna Kováčová. -- Abstract: ?Aerobic Team Show? je soutěž v pohybových skladbách soutěžního aerobiku. Jedná se o předvedení skladby skupinou cvičenců na hudbu. Cílem této práce je analýza finálových choreografií z Mistrovství České republiky v Aerobic Team Show z roku 2003, 2007 a 2011. Každá sestava bude pomocí videozáznamu analyzována zvlášť na základě zvolených kritérií, která budou vyhodnocena. Díky těmto hodnotám bude porovnán celkový vývoj charakteristiky sestav ve sledovaném období. Výsledky této práce mohou ovlivnit vlastní budoucí tvorbu choreografií a mohou být zajímavým přínosem pro praxi ostatních trenérů a rozhodčích.. -- Abstract: ?Aerobic Team Show? is a contest featuring competitive forms of aerobic routines performed on a platform. It involves demonstration of a routine by a group of dancers as a dynamic exercise to music. The purpose of this thesis is to analyse chosen choreographies of competitive routines demonstrated at the Czech Republic Championship in Aerobic Team Shows in 2003, 2007 and 2011. Each routine will be analysed individually based on chosen kriteria. The analysis is based on video recordings and each kriteria will be evaluated as well. The acquired data will help us to compare the overall progress in characteristics of the routines in all the analysed years altogether. The results of the thesis may influence the creative process in choreography of routines. They can also enrich work and approach of coaches and judges.
    Kováčová, Liběna. Univerzita Palackého. Katedra sportů
    Soutěžní aerobik. choreografie. pohybová skladba. kritéria hodnocení. hudba. Competitive aerobics. choreography. movement routine. evaluation criteria. music. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1