Number of the records: 1  

Rehabilitation

  1. Rehabilitation
    Rehabilitation : mobility, exercise and sports : 4th International state-of-the-art congress / edited by L.H.V. van der Woude [et. al.]. -- Amsterdam : IOS Press, c2010. -- xxiii, 426 s. : il. -- (Assistive technology research series ; vol. 26). -- ISBN : 978-1-60750-080-3 (váz.).
    Woude, L. H. V. van der. International state-of-the-art congress Amstredam, Nizozemsko)
    sport. sportovci se zdravotním postižením. léčebná rehabilitace. rehabilitační cvičení. aplikovaná pohybová aktivita. sborníky konferencí
    796.012.4-056.26/.36. 796.071.2-056.26/.3. 796.071.2. 796/799. 796.012.62. 615.8. (062.534)