Number of the records: 1  

Informovanost a postoje žáků středních zdravotnických škol k problematice poruch příjmu potravy

  1. Kaplanová, Šárka
    Informovanost a postoje žáků středních zdravotnických škol k problematice poruch příjmu potravy [rukopis] / Šárka Kaplanová. -- 2011. -- 111 s. : il., grafy, tab. + 1 CD ROM. -- Ved. práce Věra Vránová. -- Abstract: Diplomová práce se zeširoka věnuje oblasti poruch příjmu potravy. Teoretická část utváří komplexní přehled v dané problematice. Výzkumná část je věnována informovanosti žáků středních zdravotnických škol o dané problematice.Zjišťujeme také spokojenost žáků se svojí tělesnou hmotností a postavou, stravovací návyky žáků a jejich volnočasové aktivity. V neposlední řadě se zajímáme také o subjektivní hodnocení problematiky poruch příjmu potravy žáky.. -- Abstract: My thesis deals with the large area of eating disorders. The Theoretical part makes a complex summary of the problems. The Research part is devoted to students at Secondary Nursing Schools and their knowledge in this topic. We have managed to find out the pupils? satisfaction with their body weight and figure, their eating habits and the way they spend their leisure time. Last but not least I am interested in students? own analysis of eating disorder problems.
    Vránová, Věra, 1953-. Univerzita Palackého. Ústav porodní asistence
    Poruchy příjmu potravy. rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy. tělesná hmotnost. stravovací návyky. volnočasové aktivity. Eating disorders. eating disorder development and its risk factor. body weight. eating habits. leisure-time activities. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1