Number of the records: 1  

ACSM's guidelines for exercise testing and prescription

  1. American College of Sports Medicine
    ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / American College of Sports Medicine ; [senior editor Walter R. Thompson ; associate editors Neil F. Gordon, Linda S. Pescatello]. -- 8th ed. -- Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c2010. -- xxi, 380 s. -- ISBN : 978-0-7817-6902-0 (brož.) ISBN (invalid) 0-7817-6902-7.
    Thompson, Walter R.. Gordon, Neil F.. Pescatello, Linda S
    terapie cvičením. tělovýchovné lékařství. pohybová terapie. normy a standardy. zátěžové testy. kondiční testy. příručky
    61:796. 615.825. 796.015.57:159.9.072. 796.012.1(079.1). 006. (035)