Number of the records: 1  

Activity book English for chemists

  1. Activity
    Activity book English for chemists / Alžbeta Oreská ... [et al.]. -- 1. vyd. -- V Bratislave : Slovenská technická univerzita, 2005. -- 135 s. -- (Edícia vysokoškolských učebníc). -- ISBN : 80-227-2181-6 (brož.).
    Oreská, Alžbeta. Slovenská technická univerzita (Bratislava, Slovensko)
    angličtina. chemie. oborová terminologie. vysokoškolská skripta
    811.111. 54. 81'373.46. (075.8)