Number of the records: 1  

Administration & fiscalité des biens d'église

  1. Serée de Roch, Ludovic
    Administration & fiscalité des biens d'église / Ludovic Serée de Roch. -- Perpignan : Artège, 2012. -- 275 s. -- (Canonica). -- ISBN : 978-236040-068-3 (brož.) : EUR 25,00.
    Katolická církev. stát a církev. církevní majetek. církevní správa. finance. monografie
    2-67. 27-7. 27-747:347.21. 272/273. 322. 336. (048.8)

Number of the records: 1