Number of the records: 1  

Commentary on the UNIDROIT principles of international commercial contracts (PICC)

  1. Commentary
    Commentary on the UNIDROIT principles of international commercial contracts (PICC) / edited by Stefan Vogenauer and Jan Kleinheisterkamp. -- 1st pub. -- Oxford ; New York, N.Y. : Oxford University Press, 2009. -- ccxxx, 1319 s. -- ISBN : 978-0-19-929175-5 (váz.).
    Vogenauer, Stefan, 1968-. Kleinheisterkamp, Jan, 1971-
    obchodní závazky. obchodní smlouvy. právo mezinárodního obchodu. kolizní normy. harmonizace práva. dokumenty. komentáře
    347.74/.76. 347.74. 341.96:339.5. 341.9. 340.137. (094). (0.072)

Number of the records: 1