Number of the records: 1  

Acta Comeniana

  1. Acta
    Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J.A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history. -- Praha : Academia. -- sv. -- Název předchozího seriálu je podnázvem. -- Uvádí se nové i pokračující číslování roč.. -- V letech 1957-1994 vydává nakl. Academia, od r. 1995 nakl. Filosofia. -- Některé sv. vydávány jako dvouročenky. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: č. 12(XXXVI), vyd. 1997. -- ISSN : 0231-5955.
    Pedagogický ústav J.A. Komenského (Československá akademie věd). Filosofický ústav (Akademie věd ČR)
    Komenský, Jan Amos, 1592-1670. 17. století. 1592-1670. komeniologie. intelektuální život. kultura a společnost. Evropa. sborníky
    929Com. 001.83-027.22. 316.72/.75. (4). (082)
Number of the records: 1