Number of the records: 1  

Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale Rzymskim Pawła VI

  1. Żądło, Andrzej, 1953-
    Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale Rzymskim Pawła VI : studium lingwistyczno-teologiczne / Andrzej Żądło. -- Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2002. -- 315 s. -- ISBN : 83-7216-276-X (brož.).
    advent. katolická liturgie. katolická eklesiologie. liturgické texty. habilitační práce
    27-565.2. 398.332.414. 27-282. 272-72. 272-528. (043.5)

Number of the records: 1