Number of the records: 1  

Agenda 21

  1. Agenda
    Agenda 21 : český překlad textu části Přílohy II dokumentu Report of the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. -- [Praha] : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. -- 328 s. -- Přeloženo z angličtiny. -- ISBN : 80-7212-039-5 (brož.).
    Agenda 21 (program). Agenda 21. environmentální politika. udržitelný rozvoj. ochrana životního prostředí. programy. dokumenty
    502.17. 502:338.23. 502.131.1. (093). (083.97)

Number of the records: 1