Number of the records: 1  

Akademické duety

  1. Akademické
    Akademické duety : o profesním a soukromém životě ve vědě / Marta Vohlídalová (ed.) ; [fotografie Michal Ureš]. -- Vyd. 1. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2010. -- 198 s. : portréty. -- ISBN : 978-80-7330-180-4 (brož.).
    Vohlídalová, Marta, 1981-. Ureš, Michal, 1978-
    20.-21. století. vědci. vědkyně. partnerské a rodinné vztahy. vědecká práce. rozvoj kariéry. zaměstnání. rodina. Česko. dvoukariérní partnerství. rozhovory. sborníky
    001-051. 001-055.2. 001.8/.9. 005.966. 331.102. 316.356.2. (437.3). (047.53). (082)

Number of the records: 1