Number of the records: 1  

Vybrané otázky europeizace trestního procesu

  1. Vybrané
    Vybrané otázky europeizace trestního procesu. -- Vyd. 1. -- 2-Vybrané otázky europeizace trestního procesu (2008). -- V Praze : Karolinum, 2008. -- 99 s. ; 23 cm. -- (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, ISSN 0323-0619 ; 2/2008). -- 300 výt. -- ISBN : 978-80-246-1701-5 (v knize neuvedeno : brož.).
    Univerzita Karlova
    trestní právo. trestní řízení. harmonizace práva. sborníky
    (081). (082). 343. 343.13. 340.137. (4). (062.552)
Number of the records: 1