Number of the records: 1  

Vybrané teoretické problémy evropského práva po ratifikaci Lisabonské smlouvy

  1. Vybrané
    Vybrané teoretické problémy evropského práva po ratifikaci Lisabonské smlouvy. -- Vyd. 1. -- 3-Vybrané teoretické problémy evropského práva po ratifikaci Lisabonské smlouvy (2010). -- V Praze : Karolinum, 2010. -- 86 s. ; 23 cm. -- (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, ISSN 0323-0619 ; 3/2010). -- 300 výt. -- ISBN : 978-80-246-1855-5 (brož.).
    Univerzita Karlova
    Lisabonská smlouva (2007). 21. století. evropské právo. kolektivní monografie
    341.171(4). (437.3). (048.8:082)
Number of the records: 1