Number of the records: 1  

Bioinformatics for geneticists

  1. Bioinformatics
    Bioinformatics for geneticists [elektronický zdroj] / edited by Michael R. Barnes and Ian C. Gray. -- [S.l.] : Wiley online library, 2003. -- xiv, 408 s. -- Název z titulní obrazovky (verze 5.5.2011). -- ISBN : 9780470867303 (e-book).
    Barnes, Michael R.. Gray, Ian C
    bioinformatika. genetika. genomika. počítačová biologie. metody. elektronické knihy
    575.112. 575. 575.111. 57/59:004. (0.034.2:08)

Number of the records: 1