Number of the records: 1  

Bioinformatics and functional genomics

  1. Pevsner, Jonathan, 1961-
    Bioinformatics and functional genomics [elektronický zdroj] / Jonathan Pevsner. -- [S.l.] : Wiley online library, 2005. -- xxv, 753 s. -- Název z titulní obrazovky (verze 4.5.2011). -- ISBN : 9780471459163 (e-book).
    bioinformatika. genomika. proteomika. genetika. zpracování dat. počítačová biologie. metody. elektronické knihy
    575.112. 575.111. 577.112.01:575.111. 575. 004.62. 519.254. 57/59:004. (0.034.2:08)

Number of the records: 1