Number of the records: 1  

Acute ischemic stroke

  1. Acute
    Acute ischemic stroke : imaging and intervention / R.G. Gonzales ... [et al.] (Eds.). -- Berlin : Springer, c2010. -- xii, 268 s. : il. -- ISBN : 978-3-642-06442-4 (brož.).
    Gonzales, R. Gilberto
    ischemie. náhlé příhody. diagnostické zobrazování. ischemie. akutní stavy. diagnostické zobrazovací metody. příručky
    616-036.1. 616-005.4. 616-073. (035)

Number of the records: 1