Number of the records: 1  

Verkehrsgeschichte und Mobilität

  1. Merki, Christoph Maria, 1960-
    Verkehrsgeschichte und Mobilität / Christoph Maria Merki. -- Stuttgart : Eugen Ulmer, c2008. -- 123 s. : il. -- (UTB Profile) (UTB ; 3025). -- ISBN : 978-3-8252-3025-8 (UTB : brož.). -- 978-3-8001-2900-3 (Ulmer : brož.).
    1750-. dějiny dopravy. mobilita (doprava). industrializace. globalizace. znečištění životního prostředí. Evropa. monografie
    656(091). 316.422. 330.341.424. 656.01. 504.5. (4). (048.8)

Number of the records: 1