Number of the records: 1  

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

  1. Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii (2009 : Ružomberok, Slovensko)
    Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii / Pavol Mačala, Pavel Marek, Jiří Hanuš (eds.). -- 1. vyd. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. -- 647 s. -- Sborník je výstupem z mezinárodní vědecké konference uspořádané na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 22.-24. dubna 2009 katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Centrem dějin křesťanské politiky a Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. -- ISBN : 978-80-7325-218-2 (váz.) : Kč 498,00.
    Mačala, Pavol. Marek, Pavel, 1949-. Hanuš, Jiří, 1963-. Katolícka univerzita v Ružomberku. Katedra histórie. Univerzita Palackého. Centrum dějin křesťanské politiky. Univerzita Palackého. Katedra historie. Centrum pro studium demokracie a kultury
    1848-2000. křesťanské církve. církevní dějiny. církevní život. křesťanství a společnost. náboženská perzekuce. církevní historiografie. Česko. Slovensko. sborníky konferencí
    271/279. 27-9. 27-4. 27-662:3. 27-674.5. 930:27-9. (437.3). (437.6). (062.534)

Number of the records: 1