Number of the records: 1  

2005 state of the future

  1. Glenn, Jerome C
    2005 state of the future / Jerome C. Glenn and Theodore J. Gordon. -- Washington, D.C. : American Council for the United Nations University, c2005. -- 101 s. : il. -- ISBN : 0972205144 (brož.).
    Gordon, Theodore J., 1930-. American Council for the United Nations University. Millennium Project
    globalizace. udržitelný rozvoj. prognostika. výroční zprávy
    316.422. 502.131.1. 001.18. (047.1)