Number of the records: 1  

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

  1. Acta
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Anglica : Linguistica. -- Olomouc : Univerzita Palackého, [1994]-. -- sv. -- ISSN řadě Anglica přiděleno v r. 2007. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: III (2009). -- ISSN : 1802-8667.
    Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
    lingvistika. literatura. angličtina. anglicky psaná literatura. sborníky
    821.111. 81'1. 82. 811.111. (082)